Guvernul Romaniei
AFIR
Uniunea Europeana

0262 111 111
0262 222 222

Str. Independentei nr. 4-6, Sarbi, Farcasa, MM

Programul National de Dezvoltare Rurala

Programul National de Dezvoltare Rurala

Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Dotari

Dotari

Electrocardiograf, spirometru cu turbină reutilizabilă, audiometru, viziotest, ecograf multidisciplinar

Legislatie

Legislatia aplicabila:

  • Legea 319 din 2006 - Legea privind securitatea si sanatatea in munca
  • Legea nr. 53/2003 (Codul muncii) actualizata 2017.
  • Hotărârea nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii şi sănătătii în muncă nr. 319/2006
  • Hotărârea nr. 355 din 11 aprilie 2007 (*actualizată*) privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
  • Lege nr. 418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii
  • Hotărâre nr. 246 din 7 martie 2007 (*actualizată*) privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite