Guvernul Romaniei
AFIR
Uniunea Europeana

0262 111 111
0262 222 222

Str. Independentei nr. 4-6, Sarbi, Farcasa, MM

Programul National de Dezvoltare Rurala

Programul National de Dezvoltare Rurala

Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Dotari

Dotari

Electrocardiograf, spirometru cu turbină reutilizabilă, audiometru, viziotest, ecograf multidisciplinar

Servicii medicale specializate in medicina muncii

Medicina muncii reprezintă o specialitate medicală care studiază relaţia fiziologică şi patologică dintre organismul uman și muncă, în vederea recomandărilor care să permită desfăşurarea activităţii profesionale, în condiţii fiziologice şi igienice pentru menţinerea capacităţii de muncă la un nivel ridicat şi prevenirea bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie.

Serviciile medicale de medicina muncii funcționează potrivit reglementărilor Ministerului Sănătății, activitatea acestora având un caracter predominant preventiv, angajatorii fiind obligați să asigure fondurile și condițiile necesare pentru efectuarea controlului medical la angajare, a controlului medical periodic și a examenului medical la reluarea activității, angajații nefiind implicați în nici un fel în costurile aferente supravegherii medicale specifice riscurilor profesionale, ale accidentelor de munca și ale reabilitării profesionale după boala profesională sau accident de muncă.

Serviciile de medicina muncii constau, în principal, în următoarele:

 • Examen medical la angajare;
 • Control medical periodic;
 • Examen medical la reluarea activității după concediu medical;
 • Investigații medicale obligatorii și opționale, în funcție de specificul activității pacientului și de recomandările medicului de medicina muncii;
 • Controale medicale de supraveghere specială (pentru angajați cu afecțiuni cronice);
 • Consiliere medicală pentru angajat și angajator.

Medicina muncii satisface nevoi privind:

 • evaluare și menținerea stării de sănătate a angajaților;
 • promovarea şi menţinerea la nivelul cel mai înalt al bunei stări fizice, mentale şi sociale a muncitorului din toate profesiile;
 • prevenirea apariţiei devierilor de la starea de sănătate a angajaților, din cauza condiţiilor de muncă şi protecţia lor în profesiune faţă de riscurile care ar surveni din factorii nocivi;
 • plasarea şi menţinerea muncitorului într-un mediu de muncă adaptat la posibilitătile sale fiziologice şi psihologice.

Pentru prestarea serviciilor de medicina muncii se parcurg următoarele etape:

 1. Semnare contract de prestări servicii medicale cu agentul economic.
 2. Programarea angajaților în vederea efectuării examenului medical la angajare sau la control medical periodic (după caz). Aceștia vor prezenta urmatoarele: carte de identitate, dosar medical existent, dacă persoana nu se află la prima angajare (care va avea primele 3 file completate de angajator, reprezentate de “solicitare a examenului medical la angajare” respectiv “fişa de identificare a factorilor de risc profesional”). Concluzia consultului medical, bazată pe testele clinice efectuate şi pe informaţiile trimise de angajator în fişele de solicitare a examenului şi de identificare a riscului profesional, este consemnată de către medicul specialist de medicina muncii în fişa de aptitudine, document din care reiese faptul ca persoana în cauză este aptă pentru prestarea lucrului în respectivul loc de muncă.

În vedere monitorizării permanente a stării de sănătate a angajaților, medicul de medicina muncii elaborează un raport medical de activitate la sfarsitul examinarilor, întocmește periodic fişa de identificare a factorilor de risc profesional, supervizează și ține evidența foilor de boală.